Tại sao chúng ta nên học lập trình để phát triển tư duy ?

Loading...
Đây là câu trả lời cho những ai đang muốn trở thành lập trình viên trong tương lai. Lập trình không chỉ là viết code mà nó là một cách thức phát triển tư duy sáng tạo chia sẻ của những người đã quá nổi tiếng trong giới công nghệ.